Η συχγώνευση των δύο σημαντικότερων ελληνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται -εδώ και δεκαετίες- στον χώρο των ειδικών μεταφορών και ανυψώσεων έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία μίας ιδιαίτερης επιχειρησιακής δυναμικής, η οποία επεκτείνεται πέρα από τα εθνικά σύνορα. Η συμμετοχή τους στα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα στην Ελλάδα έδρασε καταλυτικά στη βελτιστοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών μέσω της τεχνογνωσίας και της υλικοτεχνικής υποδομής που απαιτήθηκε ώστε να εκτελεσθούν μερικά από τα πλέον σύγχρονα και εντυπωσιακότερα έργα παγκοσμίως.

Η ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ανέλαβε λ.χ. τη χερσαία μεταφορά του Στεγάστρου Καλατράβα συνολικού βάρους 9.000 τόνων.Υπήρξε κύριος ανάδοχος της HOCHTIEF AG για την εξ ολοκλήρου ανύψωση του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος».

Η υπεροχή των δύο εταιρειών αναφορικά με την ποιοτική και ασφαλή παροχή υπηρεσιών στους τομείς των ειδικών μεταφορών και ανυψώσεων διαφαίνεται άλλωστε στους αριθμούς και στο βαθμό εξειδίκευσης: Η τεχνογνωσιακή υποδομή της εταιρείας θέτει -μεταξύ άλλων- την εταιρεία σε θέση αναντικατάστατου συνεργάτη στις αποσυναρμολογήσεις και συναρμολογήσεις μηχανών σχετικά με τις μεταφορές μεγάλων βιομηχανικών μονάδων (αναφέρονται ενδεικτικά οι εταιρείες-πελάτες ΤΙΤΑΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και διυλιστήρια), ενώ παράλληλα εκτελεί πάνω από το 60% των ειδικών μεταφορών που σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις για έργα παραγωγής Ενέργειας.


Tα τελευταία χρόνια ,λόγω της ανάπτυξης των ήπιων μορφών ενέργειας στην Ελλάδα (Αιολικά Πάρκα, φωτοβολταικά ,φυσικό αέριο), η εταιρεία μας έχει εξειδικευτεί στα περισσότερα έργα που σχετίζονται με την ενέργεια.

Η εταιρία μας συνεργάζεται στενά με μεγάλες ελληνικές και ξένες μηχανολογικές και κατασκευαστικές εταιρείες, προκειμένου να αναλυθεί και μελετηθεί το κάθε στάδιο της μεταφορικής και ανυψωτικής διαδικασίας, η οποία συντονίζεται και ελέγχεται με τα πλέον προηγμένα μέσα επικοινωνιών και πληροφορικής.
Ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα εξασφαλίζουν όλες τις απαιτήσεις του έργου, ώστε αυτό να εκτελείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και το χρονοδιάγραμμα που απαιτείται.

Η αξιόπιστη, μακρόχρονη παρουσία μας στο χώρο των μεταφορών και ανυψώσεων μπορεί να εγγυηθεί τα καλύτερα αποτελέσματα σε οποιαδήποτε ανάγκη σας σχετική με την ειδική μεταφορά και την ανύψωση συγκροτημάτων.